8 januari 2016
door Bart Wansink
Reageren uitgeschakeld

Fusie met Itho Daalderop

Zoals bekend heeft Klimaatgarant sinds de oprichting in 2012 een sterke positie opgebouwd in  de nieuwbouwmarkt van woningen, waarbij de focus ligt op energieneutraliteit en energieprestaties.

Onder invloed van een groeiend klimaatbewustzijn zijn er een aantal trends in de markt.

  • Eilanden van SionVerschuiving van productgarantie naar prestatiegarantie;
  • Strengere eisen op het gebied van de energieprestatie normen (EPC);
  • Renovaties worden duurzamer uitgevoerd tot zelfs Nul-op-de-meter;
  • Hogere eisen aan het binnenklimaat van de woning.

Klimaatgarant volgt deze trends op de voet en de prestatiegaranties vormen de basis voor al onze innovaties. Als er harde garanties worden gegeven voor een energieprestatie gedurende 25 jaar is een intensieve samenwerking noodzakelijk. Dergelijke verregaande garanties kunnen, naar onze overtuiging, alleen gegeven worden door een volledige integratie van productontwerp, systeemontwerp, bouw en monitoring. Klimaatgarant werkt hierbij al geruime tijd samen met Itho-Daalderop. Deze samenwerking is steeds intensiever geworden om producten en diensten aan te laten sluiten op de veranderende marktvraag. Wij hebben de overtuiging dat bovengenoemde trends en samenwerking het beste ingevuld kunnen worden door de combinatie van de twee bedrijven Klimaatgarant en Itho-Daalderop.

Het management van beide bedrijven heeft dan ook besloten tot de vorming van een nieuwe groep, financieel ondersteund door investeringsmaatschappij GIMV. In deze groep opereren de twee bedrijven als afzonderlijke entiteiten.

De activiteiten van Klimaatgarant blijven vooral gericht op de nieuwbouwmarkt. De ontwikkeling van nieuwe concepten en producten zal door de vele samenwerkingsverbanden van Itho-Daalderop in de renovatiesector en door de vooruitgeschoven positie van Klimaatgarant in de nieuwbouw een sterke impuls krijgen. Dit zal leiden tot meer innovaties die naar onze overtuiging nodig zijn om ook in de toekomst een toonaangevende rol te vervullen in duurzame totaaloplossingen.

Het management van Klimaatgarant en Klimaatgarant Solar blijven in de vertrouwde handen, waarbij  Wim van den Bogerd leiding gaat geven aan de nieuwe groep.

 

7 september 2015
door Bart Wansink
Reageren uitgeschakeld

Nul op de meter evaluatie

Den Haag – De energiezuinige concepten van projecten uit de Energiesprong leiden over het algemeen tot een lage energierekening en tevreden bewoners. Dat concludeert Energieadviesbureau Van Beek na het monitoren van vijf projecten.

Het bureau onderzocht vier renovatieprojecten bij huurwoningen met de doelstelling 80% energiereductie en een Nul-op-de-meter-nieuwbouwproject. Het ging om projecten in Kerkrade (Heemwonen), Vogelbuurt Ulft (Zorgeloos wonen), Haarlem (Amsterdamse buurt), Montferland (Energiesprong Montferland) en Rijswijk (RijswijkBuiten).

Energieneutraal

De eerste resultaten van de monitoring laten zien dat de beloofde ambities worden waargemaakt. De Nul-op-de-meter-woningen in RijswijkBuiten kunnen het eerste jaar inderdaad gemiddeld als energieneutraal worden bestempeld. Ook bij de gerenoveerde huurwoningen werd de energiereductie gerealiseerd. Wel weken de gemonitorde resultaten licht af van het energieverbruik voorspeld in het projectplan.

Hoger energieverbruik

Bij de sloop en vervangende nieuwbouw van woningen in Montferland is gekozen voor  een luchtwarmtepomp ondersteund door een hr 107-ketel voor verwarming en warmtapwaterbereiding. Op de begane grond is vloerverwarming toegepast en op de verdiepingen convectoren. Ook hier wordt relatief meer energie verbruikt voor verwarming, maar minder voor warm tapwater. Het totale energieverbruik is bij deze woningen hoger dan in het projectplan. Maar dat wordt gecompenseerd door de hogere opbrengst van de pv-panelen.

Te warm in de zomer

Hoewel de bewoners tevreden zijn over de energieprestaties, vindt 23% tot 44% van de geïnterviewden het ’s zomers te warm in de woning. Die klacht geldt ook als er passieve koelmaatregelen zijn toegepast zoals een overstek of spuivoorzieningen. Het minste klachten over oververhitting zijn er bij de bewoners van de nieuwbouwwoningen in RijswijkBuiten. Die kunnen het huis koelen met een grondgebonden warmtepomp.

Rapport

Van Beek onderzocht de woningen in samenwerking met TNO, RIGO en Energiesprong | Platform 31. Lees meer in het volledige rapport ‘Resultaten en lessen Nul op de meter‘ [PDF].

Publicatie datum: 18-06-2015 14:39

 

http://www.cobouw.nl/nieuws/w-installatie/2015/06/18/nul-op-de-meter-concepten-geevalueerd

7 september 2015
door Bart Wansink
Reageren uitgeschakeld

Wat kan Klimaatgarant voor u betekenen

Klimaatgarant is opgericht om economisch rendabel en technisch verantwoord energieneutrale woningen en woonwijken met een Epc van 0 te realiseren. Het vertrouwen van Klimaatgarant in de ontwikkelde concepten en toegepaste technieken komt tot uiting in de harde garantie van 25 jaar op de afgesproken energieprestatie.

De ondernemers van Klimaatgarant hebben ruime ervaring en bewezen expertise in de verduurzaming van installaties in de woningbouw. Hierbij worden creatieve verbindingen gelegd tussen techniek en financiering. Belangrijk instrument is het permanent monitoren van meer dan 6000 woningen. Hierdoor is nauwkeurig te bepalen welke maatregelen ervoor zorgen dat een Epc van 0 ook leidt tot een (gegarandeerd) energieverbruik van 0.

Klimaatgarant heeft sinds de oprichting in 2012 met verschillende partners aan tenders meegeschreven. Met name daar waar sprake is van een hoge ENERGIE ambitie wordt door Klimaatgarant  het verschil gemaakt in de tender. Naast een hoge energie ambitie is er ook de ambitie om de wedstrijden te winnen. De wedstrijden worden gewonnen door een gelijkwaardig (sparring)partner voor de ontwikkelaar/bouwer te zijn. Hierdoor worden vernieuwende concepten bedacht en uitgewerkt die het verschil maken.

Een voorbeeld van een winnend concept is het Klimaatgarant Multi Warmtepomp Systeem voor de hoogbouw. De kern van dit concept is het toepassen van 1 warmtepomp per meerdere appartementen. De voordelen zijn onder andere: de best denkbare Epc, de warmtepomp en dus geluid buiten de woning en substantiële kostenvoordelen voor ontwikkelaar, bouwer, belegger en consument! Klimaatgarant levert, vanuit de monitoring, de onderbouwing voor de stelling dat bij nieuwe appartementen de individuele bewoner weinig invloed heeft op zijn eigen verbruik. De vastrechtkosten zijn gemiddeld veel hoger dan de verbruikskosten. Het door Klimaatgarant geïntroduceerde tarief op basis van m2 bespaart het kostbare en zinloze individueel meten van GJ.

Klimaatgarant heeft van NUON Westpoort Warmte  exclusief toestemming gekregen om het Multi Warmtepomp Systeem door middel van een collectieve aansluiting te realiseren bij een tweetal grootschalige woningbouwprojecten. Deze toestemming is verkregen omdat er volledig vertrouwen is in de wijze waarop dit wordt gerealiseerd en de monitoring van meer dan 6000 woningen heeft aangetoond dat energiezuinige oplossingen aan bewoners kunnen worden gegarandeerd.

Klimaatgarant biedt haar partners verschillende concepten. Afhankelijk van de wensen is er de keus uit:Roosdom Tijhuis

  • engineering en realisatie
  • + exploitatie
  • + in stand houding.

 

 

Klimaatgarant heeft haar eigen bedrijf in zonnepanelen, Klimaatgarant Solar! De ervaring leerde dat er een grote mate van onzekerheid is m.b.t. de continuïteit van leveranciers van zonnepanelen. De zonnepanelen vormen een belangrijk onderdeel in de Klimaatgarant concepten. Zekerheid over de leveringen en garanties is essentieel en is door Klimaatgarant Solar gegarandeerd. De kenmerkende creativiteit en inventiviteit hebben bij het zonnepanelen bedrijf van Klimaatgarant geleid tot een zelf ontwikkeld ‘indaksysteem’ bij schuine daken. Voor de platte daken is er een unieke betonconstructie bedacht. Diverse opstellingen kunnen gecombineerd worden, waardoor een optimaal rendement van de zonnepanelen wordt gerealiseerd. Klimaatgarant Solar levert onder andere aan ENECO de zonnepanelen.

20 mei 2015
door Bart Wansink
Reageren uitgeschakeld

Klimaatgarant wint Triodos Hart Hoofdprijs.

Dinsdagavond is bekend gemaakt dat de Triodos Hart Hoofdprijs 2015 is gewonnen door Klimaatgarant.Klimaatgarant winnaar HartHoofdprijs 2015

Het team van Klimaatgarant is ontzettend trots dat het publiek in groten getale op Klimaatgarant heeft gestemd. Bij de uitreiking van de prijs bedankte directeur Wim van den Bogerd de partners en klanten van Klimaatgarant. “Zij hebben mede bijgedragen aan dit fantastische resultaat”.

Om voor deze prijs in aanmerking te komen hanteert Triodos Bank de volgende criteria:

“Deze prijs wordt uitgereikt aan de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer(s). Mensen die zich onderscheiden door hun bijzondere manier van werken en een positieve beweging in gang zetten”

Klimaatgarant ontwikkelt samen met gemeentes, projectontwikkelaars en bouwers energieneutrale woningen en woonwijken. De bewoners krijgen van Klimaatgarant de garantie op nul energieverbruik. Met name de door Klimaatgarant gegarandeerde energieprestatie is uniek. Marktpartijen en consumenten beschouwen deze harde garantie als ultiem bewijs voor het vertrouwen in het eigen concept.

M.b.v. onderstaande link kunt u de nominatie van Klimaatgarant bekijken.

https://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/hart-hoofdprijs-overzicht/klimaatgarant-detail/

24 april 2015
door Bart Wansink
Reageren uitgeschakeld

Energieneutrale wijk Rotterdam-Heijplaat

Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers realiseert energieneutrale wijk op Rotterdam-Heijplaat

Rotterdam-Heijplaat in de Waalhaven breidt de komende jaren uit met 170 energieneutrale nieuwbouwwoningen. De realisatie van het project ‘Thuis in de Haven’ gaat vanaf 2016 van start en loopt tot circa 2023. Hiertoe ondertekenen de gemeente Rotterdam en Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers medio mei de Projectontwikkelingsovereenkomst, waarna de Gemeenteraad naar verwachting voor de zomer een besluit zal nemen over de grondexploitatie.

Energieneutrale kadewoningen, eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen

Het plan, dat Thuis in de Haven gaat heten, krijgt een modern en stoer havenfront met karakteristieke kadewoningen. Daarachter komen eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen in een meer dorpse en groene setting.

Alle woningen in Thuis in de Haven worden volledig energieneutraal gerealiseerd. De woningen wekken door middel van zonnepanelen voldoende stroom op voor zowel het gebouw gebonden energieverbruik alsook voor het huishoudelijk verbruik. Verwarmen en koelen van de woningen gebeurt door individuele warmtepompen met warmte- en koudeopslag in de bodem.

De Botenloods als een educatieve ontmoetingsplek

In Thuis in de Haven komt ook ‘De Botenloods’. Een ontmoetingsplek voor bewoners met educatieve invulling. Doelstelling is om de lokale jeugd vroegtijdig en in hun vertrouwde omgeving te inspireren om later te kiezen voor een techniekopleiding. Voor de realisatie van de Botenloods wordt samenwerking gezocht met een regionale onderwijsinstelling.

Samenwerkingspartners

De gemeente Rotterdam en Woonbron startten in november 2014 de openbare tenderprocedure om een ontwikkelaar te selecteren voor de planontwikkeling. Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars & Bouwers kwam als beste uit de bus. Bij de totstandkoming van de visie en het planconcept heeft Van Omme & De Groot samengewerkt met Kuiper Compagnons, Klimaatgarant, Ooms Makelaars en PersC Communicatie.

Meer informatie over Thuis in de Haven is te vinden op www.thuisindehaven.nl.

20150220 Vogelvlucht Thuis in de Haven lr

31 maart 2015
door Bart Wansink
Geen reacties

Stem en win een unieke fiets!

Ook dit jaar reikt Triodos Bank de Hart-Hoofdprijs uit aan de meest inspirerende en vernieuwende ondernemer. De winnaar maakt kans op € 10.000 te besteden aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Er zijn zes ondernemers genomineerd. Ondernemers gefinancierd door Triodos Bank. Stuk voor stuk enthousiaste mensen die zich onderscheiden door hun bijzondere manier van werken en de positieve beweging die zij in gang zetten. Welke ondernemer inspireert u het meest?

Bekijk de video’s hieronder, stem en maak kans op een unieke fiets van Roetz-Bikes
ter waarde van € 798,-.

Wilt u uw stem uitbrengen? Bekijk dan de video’s van de genomineerden op www.triodos.nl/hart-hoofdprijs. Stem en maak kans op een unieke fiets.

  • Ontwikkelt samen met gemeentes, projectontwikkelaars en bouwers energieneutrale woningen en woonwijken.
  • Geeft bewoners een garantie op nul energieverbruik.
  • Ontwikkelt eigen installaties voor warmte- en koude opslag en zonne-energie.

31 maart 2015
door Bart Wansink
Geen reacties

GENOMINEERD: KLIMAATGARANT

Een warm huis en nul energierekening

Wim van den Bogerd, Gert Jan ‘t Hart en Willem Bastein van Klimaatgarant bekijken samen met bouwbedrijven hoe ze in woningen een zo optimaal mogelijke energie-besparing kunnen realiseren. Zij zijn genomineerd voor de Triodos Hart-Hoofdprijs 2015.

Wat maakt Klimaatgarant bijzonder?

“Ik denk onze creativiteit in duurzaamheid. We hebben een unieke combinatie van technici, mensen met een financiële achtergrond en met een commerciële achtergrond. Met die combinatie kun je concepten bedenken die niet alleen realiseerbaar zijn, maar ook vermarktbaar.”

Welke invloed heeft Klimaatgarant op de omgeving?

“Onze onderneming heeft veel invloed op het milieu. Het is echt bizar hoeveel CO2-besparingen er in duurzaam gebouwde wijken gerealiseerd worden. Dat gaat om miljoenen en miljoenen kilo’s per jaar. Dus we hebben een enorme invloed op onze omgeving.”

“We zijn een soort omgekeerd energiebedrijf.”

Wim van den Bogerd

“Traditionele energie-exploitanten en energiebedrijven proberen zoveel mogelijk energie te verkopen. Dat is het grote verschil met ons model. Wij verkopen ‘nul’ energie. Dus we zijn een soort omgekeerd energiebedrijf. Om dat te kunnen zijn, moet je buiten je eigen kaders kunnen denken. En als je energieleverancier bent is het heel moeilijk om te denken in ‘nul’ energie. Dit betekent dat je kunt garanderen dat de woning geen energie verbruikt. Het is voor veel mensen lastig voor te stellen dat dat überhaupt kan in Nederland. Terwijl we juist in Nederland een unieke bodemsamenstelling hebben die heel geschikt is om warmte uit te halen.”

In Rijwijk-Buiten wordt een buurt gerealiseerd die 100% energieneutraal is. Klimaatgarant gelooft dat in Nederland over drie jaar alle huizen energieneutraal kunnen zijn.

Waar ben je trots op?

“Ik ben ontzettend trots op mijn mensen, die iedere keer weer nieuwe creatieve dingen weten te bedenken. En ik ben ook ontzettend trots op het feit dat we straks iets nalaten waar, denk ik, veel mensen nog decennia plezier aan zullen beleven.”

Stel je wint de Hart-Hoofdprijs. Wat zou je doen met 10.000 euro?

“Met een bedrag van 10.000 euro zouden wij in eerste instantie mensen willen gaan opleiden, misschien wel aan de Universiteit. Zodat er veel meer profeten zijn die dit soort boodschappen de wereld in gaan helpen. En niet alleen profeten maar ook doeners.”

Hoe zie jij je toekomst over 5 jaar?

“Ik ben 61, maar ik denk dat ik dit nog wel 10 jaar doe. En na die 10 jaar dan zal er in mijn clubje een aantal mensen zit, die dit werk voortzetten. Uiteindelijk hoop ik dat mijn bedrijf over 20 jaar ophoudt te bestaan, omdat dan alles energie neutraal is. Missie voltooid!”

klimaatgarantHART-HOOFDPRIJS 2015
STEM & WIN

Welke ondernemer gebruikt zijn hoofd en volgt zijn hart? U mag het zeggen. Naast Klimaatgarant werden er nog vijf andere ondernemers genomineerd. Enthousiaste mensen die zich onderscheiden door de positieve beweging die ze in gang zetten.

 

Wilt u uw stem uitbrengen? Bekijk dan hier alle video’s van de genomineerden op www.triodos.nl/hart-hoofdprijs. Stem en maak kans op een unieke fiets.