Elektriciteit

Wat is een normaal elektriciteitsverbruik?
Voor het elektriciteitsverbruik maken we onderscheid maken in 3 soorten:
1. huishoudelijk gebruik (wasmachine, droger, TV, verlichting, koken)
2. verbruik warmtepomp (verwarmen, koelen, warm water) en ventilatie
3. opbrengst PV panelen

1. hebben jullie zelf in de hand en is erg afhankelijk van hoe jullie TV kijken, wassen, drogen etc. Dit varieert in Nederland tussen 1500kWh en 3500kWh per jaar, afhankelijk van de gezinsgrootte en de grootte van het huis.
2. wordt beïnvloed door hoe jullie stoken (18 of 24 graden op de thermostaat?) en hoe veel warm water jullie gebruiken. De elektriciteit voor stoken wordt voor het grootste deel in de maanden december tot en met februari gebruikt; het warm water verbruik is door het hele jaar ongeveer gelijk. Het totaal ligt bij gemiddelde woningen tussen ongeveer 1500kWh en 2500kWh per jaar, ook afhankelijk van hoe koud de winter is. Bij grotere woningen of woningen met uitbouwen zal dit wat hoger kunnen zijn.
3. is, volgens onze energie 0 garantie, genoeg om 2. te compenseren. Het is ongeveer 2000kWh tot 2500kWh en afhankelijk van hoeveel zonneschijn er in dat jaar is. Wij garanderen dat het meer is dan het verbruik onder 2., volgens de voorwaarden in de huurovereenkomst.

Als jullie woning vlak voor het stookseizoen wordt opgeleverd hebben de PV panelen nog niet veel opgeleverd én gebruiken jullie de warmtepomp voor het stoken. Gedurende de zomer zorgen de PV panelen dan voor het ‘inhalen’ van het verbruik in de winter.

Als totale schatting voor je elektriciteitsverbruik (1, 2 en 3 samen) kom je uit tussen 1500kWh en 2500kWh. Naast het vastrecht (circa EUR 20 per maand) ben je dan per maand nog ongeveer EUR 30 tot EUR 45 kwijt aan elektriciteit. Naar mate de woning groter is, zal dit in het algemeen wat hoger zijn.
In het eerste jaar komt er nog eenmalig zo’n 500kWh (EUR 120) bij voor het droogstoken van het huis. Als jullie zuinig stoken/wassen/drogen/TV kijken kan het lager zijn, als jullie minder zuinig zijn wordt het hoger.

Dit is natuurlijk een schatting en is op basis van een woning met een bruto oppervlakte van 150 to 175 m2. En aan de stand van de elektrameter gedurende de eerste maanden na oplevering kan je nog niet veel zien omdat je dan alleen een winterseizoen (veel stoken) of een zomerseizoen (veel opbrengst PV) hebt.

Staat het elektriciteitsnet los van de energietoevoer richting de warmtepomp?
Wordt de warmtepomp enkel aangedreven door zonnecollectoren?
Komt bij een strenge winter de energie van het net of van EERB?
Waar komt het tekort aan zonne-energie t.b.v. warmtepomp vandaan en waar gaat het overschot naartoe?
Zowel de PV panelen als de warmtepomp zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat gebeurt via de Klimaatgarant tussenmeter die registreert wat de PV panelen opleveren en wat de warmtepomp gebruikt. Als er ‘s zomers meer elektriciteit opgewekt wordt dan nodig, levert het systeem terug aan het net. En als de warmtepomp draait terwijl de zon niet schijnt, krijgt de warmtepomp elektriciteit vanuit het net. We gebruiken het elektirciteitsnet dus als buffer voor de elektriciteit

Zijn wij vrij in de keuze van energieleverancier?
Ja, jullie kunnen zelf een energieleverancier kiezen. Die levert de energie voor jullie huishoudelijke apparaten en verlichting, en zorgt voor het salderen van de opgewekte en de verbruikte energie aan de hand van jullie elektriciteitsmeter in de meterkast. Bij de oplevering zorgt de aannemer dat er een energieleverancier gekozen is, jullie kunnen zelf overstappen naar een andere leverancier. Er is ook nog een netbeheerder die verantwoordelijk is voor de leidingen naar jullie huis, tot aan de elektriciteitsmeter. Voor elke aansluiting in Nederland is er één netbeheerder; in RijswijkBuiten is dat Stedin.

Is er een dubbele meter voor dag- en nachttarief?
De energieleverancier stelt de volgende eisen. Voldoen wij daar aan?
‘U dient te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. Dit is één elektriciteitsmeter die naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde zonnestroom registreert. Dit is een andere meter dan een bruto productiemeter, welke u nodig heeft voor de SDE regeling of de opbrengstmeter die eventueel is bijgeleverd bij uw zonnepanelen.’
Op verzoek van de aannemer plaatst Stedin, de netbeheerder in RijswijkBuiten, zogeheten ‘slimme meters’. Deze meters zijn in staat om zowel de geleverde als de teruggeleverde energie correct te registreren en voldoen aan de eisen die energieleveranciers stellen. Ook hebben zulke meters in het algemeen separate telwerken voor dag- en nachttarief. Bij elkaar zijn dat dus 4 telwerken: dag geleverd / nacht geleverd / dag teruggeleverd / nacht terggeleverd. Omdat het nachttarief ook in het weekend geldt kan je terugleveren bij nachttarief.

Kunnen we de opbrengst van de zonnepanelen inzien?
Hoe weet je of alle PV panelen werken?
Jullie kunnen de omvormer type Solarmax 3000S op je eigen router aansluiten via een netwerkkabel. In de handleiding staan daar wat tips voor. Vervolgens kan je met het programma MaxMonitoring http://www.solarmax.com/de/produkte/software/maxmonitoring/ van Solarmax de omvormer uitlezen.

Mijn energieleverancier zegt dat in verband met het terugleveren aan het net van zonneenergie de installatie gemeld dient te worden op www.energieleveren.nl. Wie zorgt daarvoor?
Als het goed is, is de netbeheerder al op de hoogte. Het kan echter geen kwaad om het zelf ook nog te melden. Daarbij heeft u het piekvermogen van de installatie nodig, dat kunt u bij ons opvragen (info@klimaatgarant.nl) onder vermelding van projectnaam en bouwnummer.