EPC 0

De EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Het is een waarde die berekend wordt aan de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie. De afgelopen jaren is de toegestane EPC gedaald van 0,8 naar 0,6 en inmiddels naar 0,4. De komende jaren zal de EPC verder aangescherpt worden; vermoedelijk is de toegestane EPC in 2020 0.

In de EPC berekening wordt het gebouwgebonden energieverbruik bepaald. Daarbij gaat men uit van een standaard bewoner of gezin. Verwarmen, koelen, warm water, ventileren en verlichting zijn onderdeel van de EPC berekening. Huishoudelijk gebruik hoort er niet bij.

Het Klimaatgarant EPC 0 concept bestaat in het algemeen uit

  • maatregelen om het energieverbruik te beperken (goede bouwkundige schil
  • maatregelen om energie terug te winnen (warmteterugwinning uit ventilatie en douche-water)
  • warmte- en koude opslag in de bodem
  • opwekken van elektriciteit met zonnepanelen

Voor elk project onderzoeken wij op welke wijze de gewenste EPC gehaald kan worden. Klimaatgarant ontwerpt, levert en installeert de installaties voor warmte- en koudeopslag en voor het opwekken van elektriciteit. De eigenaar van de woning kan de installaties huren of kopen; Klimaatgarant garandeert het onderhoud én het energieverbruik.